'Hij heeft een eigen wereld doen geboren worden waarin de ons vertrouwde realiteit als een schim aanwezig is, als een achtergrond die nooit verdwijnt en tal van metamorfoses tolereert of in de hand werkt. Het menselijk wezen is een constante; het animale is zijn spiegelbeeld. Dromen worden tastbaar en hebben iets van gekleurde nachtmerries waarin een tenger koloriet gebaren vergezelt en tegelijk uit elkaar rukt, waarin het herkenbare ons spectrum van zekerheden verbrijzelt en wij telkens opnieuw met gedaanteverwisselingen worden geconfronteerd die wij willen volgen tot wij in een wolk van vertwijfeling verzeild geraken en ons bij wijze van troost aan de esthetiek van de vervreemding laven.'

Hugo Brutin

'Elke tekening, elke litho bezit een zekere graad van mysterie, waardoor het realistisch uitgangspunt een nieuwe dimensie verkrijgt. De geheimzinnige macht van de natuur heeft ook tot gevolg dat deze tekeningen de beklemmende sfeer van een angstdroom verkrijgen.'

Willem Roggeman (auteur)

'Aangetaste en gedeformeerde figuren met een bizarre, bevreemdende anatomie zitten als verkrampte nachtmerriefiguren in een genadeloze zwart-witwereld gevangen. De werken van Jos Bolle dagen uit door een schokkende aangrijpende visie. Zijn werk heeft op een pregnante wijze wijze te maken met de fenomenen van leven en dood. Het organische loopt als een rode draad doorheen deze werken. Ontluisterende figuren, gezichten met vreemde facetten, blaasachtige vormen ,een antropomorfe nachtmerrie met een explosieve kracht.'

Wim Toebosch (kunstcriticus)

'Zijn werk heeft op een stringente wijze te maken met de fenomenen van leven en dood. Het is synoniem met elementaire lichamelijkheid en geordende chaos. Het viscerale wordt geaccentueerd in dit in dit corporeel geconditioneerde getuigenis.Een orthodoxe en nog vaker een geïnterpreteerde anatomie staat op een vreemdsoortige manier centraal in dit werk . Daarbij is jos bolle vooral de uitbeelder van de dierlijke en menselijke verwording, misvorming, aftakeling en ondergang, van de onomkoombare cirkelgang van het leven, van het onafwendbare.'

Rene Turkry (kunstcriticus)

'Alles is evenwel zo evenwichtig gestructureerd, zo merkwaardig uitgebalanceerd in de opbouw van het totale vlak in zijn strenge, bijna genadeloze zwart-wit-tegenstelling dat men per slot van rekening niet eens opmerkt met welke ongewone vakkennis en metier het door de maker werd vervaardigd.'

Andries Dhoeve (dichter)

'Jos Bolle is geboeid door de facetten van de geaccidenteerde cultuur, hetgeen enkel wil zeggen dat hij daaromtrent tekent en schildert. Dat het zijn onderwerp is. Ik teken het verschijnsel mens , geaccidenteerde cultuur, vervorming, ontbinding. Een getekend en geschilderd werk dat in al zijn voegen schokt en door zijn mysterie aantrekkelijk is.'

Johan Boonen (auteur)

'De menselijke figuur staat meestal centraal in zijn oeuvre, maar de wereld waarin Bolle hem uitbeeldt is niet van de fraaiste, wat betekent dat de visie van de kunstenaar op de mens evenmin getuigt van optimisme en geluk.Het werk van Jos Bolle kan uitdagend en agressief overkomen maar de kunstenaar, in deze tentoonstelling, de lithograaf,vertolkt met overtuiging en met een artistiek talent dat de inhoud aangrijpend gestalte geeft.'

Hector Waterschoot (kunstcriticus)

Het bewogen en technisch heel knappe werk van Jos Bolle wordt tot 4 juni getoond in galerie Promart. De wereld van Jos bolle is er een van verwording en overstegen figuratie, van getormenteerd zijn. De wezens dragen de gedaante van hun gedachten, van hun neurose, van hun grijsdonkere wanhoop. Werk dat een enorme indruk nalaat zowel omwille van de inhoud als van de manier waarop deze inhoudelijkheid vertolkt wordt.

Wim Toebosch (kunstcriticus)

'Jos Bolle desire essentiellement de se situer au dehors de la representation classique de l’image. Voila pour l’impression premiere. Une fois le choc de la descripton controle, l’on decouvre alors un monde dans le monde Un monde d’etres mi-chair mi-os qui dans un environnement de camps de la mort, semblent accomplir avec le plus grand naturel, tous les gestes de tous les jours. Raffinee comme pour effacer tout cahot et laisser s’exprimer avec intelligence les subtilites du dessin,les intriges entre blancs et fonces.En une beaute que l’horreur de l’image en elle-meme ne parvient pas a effacer.'

Erfevel (kunstcriticus)

'Dit universeel thema heeft in de eerste plaats het picturale werk bepaalt van jos bolles mutaties en vervormingen. Ontbinding en verval zijn permanent aanwezig. Voor Bolle begint het bij de kruisiging en het gaat voort in het eeuwig fenomeen van gruwel, revolte en wreedheid. Tussen leven en dood ligt het sterke picturale slagveld van Jos bolle,een van de sterkste kunstenaars in dit thema.In meestal grote doeken of kartons ziet men hier een boeiende verscheidenheid in invalshoek en stilistische uitwerking.'

M. V. V. (journalist)

'In een eerste aanblik lijkt dit werk ontstaan in een intuïtieve roes. Zo maar losjes uit de mouw geschud. Maar wie langer toekijkt weet dat deze kunstenaar niets aan het toeval overlaat. Alles is geregisseerd en op meesterlijke wijze in beeld gebracht. De subtiliteit van elk detail bewijst zijn nut in het grotere geheel. Graag wijs ik op de huid van elk beeld. Elk bronzen beeld is de drager van een eigen patine. De oppervlakte-structuur van de beelden leidt bij zijn werk nooit tot kitcherige decoratie, integendeel: ze bezorgt ons een bijkomende ervaring.'

Luc Van Cauter (galeriehouder, kunstenaar)